efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Historik Styrelsen Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Styrelsen

Eftersom EFS är en förening, så finns här också en styrelse. Den består av 5 medlemmar som vid årsmötet väljs för olika långa perioder. År 2018 består styrelsen av:

Håkan Westerlund, ordförande

Göran Westerlund, ledamot

Ing-Britt Jansson, sekreterare

Sune Häggbom, kassör

Gertrud Engström, ledamot