efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Altartavla_Rosenlund.jpg

Målsättning

EFS vill väcka tro på Gud, uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till bibelläsning och andligt samtal samt erbjuda gemenskap i en förening där varje enskild medlem är lika viktig.

Vi tror att Gud har sänt oss Jesus Kristus, sin egen son, för att vi ska få en förnyad kontakt med Gud. Jesus offrade sitt liv för att gemenskapen mellan Gud och oss skulle upprättas. Vi vill leva ett liv i gemenskap med andra och med Gud.

Verksamhet

Arbetet i EFS är präglat av luthersk teologi, det vill säga att Luther betonade att det Jesus Kristus gjort var det viktigaste i Bibeln. Vi vill också uppmuntra till personligt engagemang i mission och evangelisation. I det lokala arbetet råder stor organisatorisk frihet och variationsrikedom.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en gammal rörelse inom Svenska kyrkan. EFS grundades i Stockholm 1856 och ett av de mer kända namnen då var Carl Olof Rosenius. Han var en på sin tid välkänd predikant i huvudstaden, som bland annat Strindberg lyssnade till. Redan från början valde EFS att arbeta inom Svenska kyrkan. På vissa ställen har rörelsen kommit att uppfattas som en frikyrka men som helhet har den alltid tillhört Svenska kyrkan.

EFS har idag ca 14 500 medlemmar, i drygt 335 lokala missionsföreningar.

Inom EFS finns ett rikt kör- och musikliv. I föreningarna finns allt ifrån barnsång till gospel. EFS och ungdomsorganisationen Salt – barn och unga i EFS, engagerar cirka 50 000 personer varje år och många är ungdomar. Förutom verksamhet i de egna föreningarna arrangeras många läger som även riktar sig till de som inte är med i EFS. EFS är också huvudman för åtta folkhögskolor samt en teologisk högskola, Johannelund i Uppsala.

EFS missionsföreningar är sammanslutna i en riksorganisation vars kansli finns på Prästgatan 11 i Uppsala. Riksorganisationen är uppdelad i sju distrikt där bortåt 400 är anställda som pastorer, konsulenter, gårds- och kanslipersonal. Rosenlundskyrkans förening, EFS i Hästängen,  tillhör EFS i Mittsverige, ett distrikt som omfattar Storstockholm, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland, Dalarna och Hälsingland.

EFS finns som föreningsorganisation enbart i Sverige. Dessutom stödjer vi internationellt arbete i Eritrea, Etiopien, Indien, Malawi, Sudan och Tanzania samt radioarbete i Somalia och Egypten/arabländerna och tevesändningar i Mellanöstern och Nordafrika. I länderna arbetar vi tillsammans med lokala kyrkor och organisationer.

                                                                    

 

.