efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2021


 ljus.jpg

Program december 2021 - januari 2022>>
Torsdag 2/12 kl. 18.30
Mässa i Taizéanda. Anders Elvin, Thomas Swing, musiker.
Söndag 5/12 kl. 11.00
Gudstjänst i Länna kyrka.
Torsdag 9/12 kl. 18.30
Mässa i Taizéanda.
Lördag 11/12 kl. 18.00 i Missionskyrkan
"Lina Sandell i ord och ton".
Dramatikern Emy Stahl gestaltar Lina Sandell i en  berättelse om kärlek, förtröstan och hårt arbete.
Söndag 12/12 kl. 11.00 i Rosenlundskyrkan
Julens sånger med Rosenlundskören.
Torsdag 16/12 kl. 18.30
Mässa i Taizéanda.