efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Historik Styrelsen Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Missionshus-1.jpg

Bakgrund

1880 bildades Södra Roslags lutherska missionsförening. Den var en krets- förening för den södra delen av Roslagen. I protokollen nämns Hästängen, Riala, Grovsta, Hammarby och Rö. Missionsföreningen i Hästängen blev senare en separat förening. För sina gudstjänster lånade man ofta skolhus och vissa högtider hölls i församlingens kyrka. Men man önskade sig ett eget missionshus

Verksamhet

Regelbundna gudstjänster hölls i missionshuset. Barn- och ungdomsarbetet var förhållandevis omfattande. 1993 flyttades verksamheten till Rosenlundskyrkan.

Klockstapeln

År 2006 beslutade missionsföreningen i Hästängen att låta bygga en klockstapel, som nu är placerad framför kyrkan.

Klockstapeln är ritad av Sune Häggbom och byggd av Marcus Westerlund. Själva klockan är gjuten av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Klockstapeln invigdes den 27 maj 2007 av f.d. distriktsföreståndare Lennart Isacsson och föreningens ordförande Jan Engström.

Den nya kyrkan

I början av 1990-talet fann man att det gamla missionshuset inte längre var funktionellt. Nya tider krävde nya lokaler. Därför beslöt EFS missionsförening i Hästängen att bygga en kyrka, Rosenlundskyrkan, som invigdes 1993. Byggkostnaden var fem miljoner inklusive inredning. Kyrkan byggdes på den plats där det gamla missionshuset hade stått. Kyrkan innehåller kyrksal och församlingssal samt expedition, personalrum och utrymmen för barnverksamhet. Kyrksalen har plats för ca 75 personer. Församlingssalen kan anslutas till kyrksalen och ytterligare 40 personer få plats.

I januari 2014 övertog Svenska kyrkan, Länna-Blidö-Riala församlingar, fastigheten. Här finns numera pastorsexpeditionen. Man har också gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet i lokalen. EFS har fortfarande gudstjänster samt kör och syförening i kyrkan.

 

altare_gamla_col2.jpg

Stora salen i gamla missionshuset.

kyrkamaj.jpg

Nya kyrkan, invigd 1993.

altare060606.jpg

Den vackra altartavlan är målad av Bibbi Lännevall.

Klockstapelinvigning3.jpg

Invigning av den nya klockstapeln 2007

Klockstapelinvigning1.jpg