efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Koerslaget-2014.jpg

Kören träffas varannan vecka, ojämna veckor, klockan 18.45, för att glädjas i sång och gemenskap.

.
Våren 2020
Måndag 13 januari, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Måndag 27 januari, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Söndag 9 februari, rep. 10.00, gudstjänst 11.00 i Rosenlundskyrkan.
Måndag 10 februari , 18.45, sångövning i Rodenkyrkan.
Måndag 2 mars, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Söndag 8 mars, rep. 10.00, gudstjänst 11.00 i Bergshamra Missionskyrka.
Måndag 9 mars, 18.45, sångövning i Rodenkyrkan.
Måndag 23 mars, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Söndag 29 mars, rep. 10.00, gudstjänst 11.00 i Rodenkyrkan.
Måndag 6 april, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Måndag 20 april, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Måndag 11 maj, 18.45, sångövning i Rosenlundskyrkan.
Söndag 17 maj, rep. 10.00, gudstjänst 11.00 i Rosenlundskyrkan.