efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Koerslaget-2014.jpg

Kören träffas varannan vecka, ojämna veckor, klockan 18.45, för att glädjas i sång och gemenskap.

.
2021
Kören övar nästa gång 1 november 18.45..