efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program April Maj Juni Juli Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

Blasippor_007.jpg
April
5 söndag 11.00
Gudstjänsten inställd.
13 söndag 11.00
Gudstjänsten inställd.
Andakt på youtube 26 april kl. 11.00, klicka här.