efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

bird-2381327__340.jpg
Juni
6 lördag 11.00 (start 10.00)
Pilgrimsmässa vid Grevinnans Rå. Präst Anders Elvin.
Pilgrimsvandring till Grevinnans Rå. Start 10.00 vid Missionskyrkan i Bergshamra. Kortare stopp för meditationer under vägen. Framme vid Grevinnans Rå firas pilgrimsmässa kl.11.00.
21 söndag 11.00
Gudstjänst utomhus vid Kvarngården. Predikan av Gunnar Löfgren. Ta gärna med kaffekorgen. Vid regn är gudstjänsten inställd.
28 söndag 11.00
Digital gudstjänst från Equmeniakyrkan i Bergshamra. Länk finns här>>