efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program Februari Mars April Maj Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

coffee-1156595__340.jpg
Februari
2 söndag 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan. Kia Berglund.
6 torsdag 18.30
Mässa i Rosenlundskyrkan. SVK
9 söndag 11.00
Gudstjänst med Gunnar Löfgren och Rosenlundskören.
13 torsdag 18.30
Andakt i Taizéanda i Rosenlundskyrkan. SVK
15 lördag 10.00
EFS-föreningens årsmöte
16 söndag 11.00
Gudstjänst i Länna kyrka. SVK
16 söndag 18.00
Samtalskväll i Missionskyrkan. "Till jordens yttersta gräns". Apg. kapitel 1 tom 8.
20 torsdag 18.30
Mässa. SVK
23 söndag 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan. Torbjörn Freij, Björn Ring.
27 torsdag 18.30
​Andakt i Taizéanda i Rosenlundskyrkan. EQ