efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

Rallarros.jpg
Juli
12 söndag 11.00
Sommarandakt  i Gransäter, Vettershaga. Ta med kaffekorg. Vid regn inställt.
Söndag den 19 juli lägger Equmeniakyrkan i Bergshamra ut en gudstjänst på nätet.
Sök på "Bergshamra missionskyrka” så hittar ni filen "Andakt 19 juli”.