efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

blue-tit-2397978__340.jpg
Mars
1 söndag 11.00
Gudstjänst med Ninni Tjäderklo.
5 torsdag 18.30
Mässa i Rosenlundskyrkan. SvK
8 söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard. Ingrid Underskog och Rosenlundskören.
22 söndag 11.00
Gudstjänsten inställd..