efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Kör Om oss Program April Maj Juni Juli Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

Rallarros.jpg
Juli
12 söndag 11.00
Sommarandakt  i Gransäter, Vettershaga. Ta med kaffekorg. Vid regn inställt.