efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Verksamhet Om oss Program Februari Mars April Maj Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2019

snowdrop-3080548__340.jpg
April

14 söndag 11.00

Gudstjänst med Elisabeth Sandlund och Rosenlundskören. Kyrkkaffe.

22 söndag 11.00

Gudstjänst med Elisabeth Sandlund. Kyrkkaffe.