efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Verksamhet Om oss Program Februari Mars April Maj Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2019

snowdrop-3080548__340.jpg
April

14 söndag 11.00

Gudstjänst med Elisabeth Sandlund och Rosenlundskören. Kyrkkaffe.

14 söndag 18.00
Samtalskväll i Missionskyrkan. "Missmod-mod att leva".
15 måndag 8.30
Morgonbön.
18 skärtorsdag 18.30
Skärtorsdagsmässa. Per Mellqvist m.fl.
19 långfredag 11.00
Gudstjänst med Anders Elvin. SvK.
21 påskdagen 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan med Christina Molin.
21 påskdagen 15.00

Påskdagsmässa med Per Mellqvist. SvK

22 annandag påsk 11.00

Gudstjänst med Elisabeth Sandlund. Kyrkkaffe.