efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2020

light-3176887__340.webp.jpg
Januari 2020
1 nyårsdagen 18.00
Ekumenisk nyårsmässa.
26 söndag 11.00
Gudstjänst med Hans Stanley.