efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2019

fungus-1194380__340.jpg
September
1 söndag 11.00
Gudstjänst i Rosenlundskyrkan med Gunnar Löfgren, Harriet Westerlund och Annika Ivarsson.
8 söndag 11.00
Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. SvK
8 söndag 18.00
Samtalskväll i Missionskyrkan.
9 måndag 08.30
Morgonbön i Rosenlundskyrkan.
12 torsdag 18.30
Taizémässa i Rosenlundskyrkan.
15 söndag 11.00
Gudstjänst i Missionskyrkan. Vid kyrkkaffet, "Paulus liv, del 2".
21 lördag
Stilla dag på Strömsborg
. Gita Andersson med flera.
22 söndag 11.00
Gudstjänst i Rosenlundskyrkan. SvK
26 torsdag 18.30
Mässa i Rosenlundskyrkan.
29 söndag 11.00
Gudstjänst i Rosenlundskyrkan med Hans Stanley, Gertrud Engström och Annika Ivarsson.