efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Verksamhet Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Koltrast.jpg

Kören träffas varannan vecka, ojämna veckor, klockan 18.45, för att glädjas i sång och gemenskap.

.
Våren 2019
Måndag 11 mars, övning 18.45 i Rodenkyrkan.
Måndag 25 mars. övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Måndag 8 april, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Måndag 11 mars, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Måndag 1 april, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan
Måndag 8 april, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan
Söndag 14 april, övning 10.00 i Rosenlundskyrkan.
Gudstjänst 11.00
Måndag 29 april, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Söndag 5 maj, övning 9.30 i Rodenkyrkan.
Gudstjänst 11.00 tillsammans med kören Vox Immanuel och Rodenkyrkans kör.
Måndag 6 maj, övning 18.45 i Rodenkyrkan.
Måndag 20 maj, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Söndag 26 maj, övning 16,30 i Rosenlundskyrkan.
Körens vårkonsert 18.00
Måndag 27 maj, våravslutning hos Inger i Addarsnäs.