efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Verksamhet Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Koltrast.jpg

Kören träffas varannan vecka, ojämna veckor, klockan 18.45, för att glädjas i sång och gemenskap.

.
Hösten 2019
Sångstart i september.