efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition
Hem Verksamhet Kör Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Koltrast.jpg

Kören träffas varannan vecka, ojämna veckor, klockan 18.45, för att glädjas i sång och gemenskap.

.
Våren 2019
Måndag 14 januari, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Söndag  20 januari, gudstjänst 11.00 i Rosenlundskyrkan, övning 10.00.
Måndag 28 januari, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Måndag 11 februari, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan. .
Måndag 25 februari, övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.
Söndag 10 mars, gudstjänst 11.00 i Bergshamra Missionskyrka, övning 10.00.
Måndag 11 mars, övning 18.45 i Rodenkyrkan.
Måndag 25 mars. övning 18.45 i Rosenlundskyrkan.