efs_logo.gif 

Kontakt

Telefon:

E-post:

Rosenlundskyrkan

Rosenlundsvägen 3

761 10 Bergshamra

Hem Verksamhet Om oss Program Kontakt Länkar Pastorsexpedition

Program 2019

milky-way-984050__340.jpg
Mars

3 söndag 11.00

Gudstjänst med Otto Carneheim. Kyrkkaffe.

9 lördag 18.00
Cafékväll med Göran Westerlund. "Svunna tider, del två". Servering.

10 söndag 11.00

Gudstjänst i Missionskyrkan med Magda Hahne och Rosenlundskören. Bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen.

17 söndag 14.00

Mässa med Svenska kyrkan.

17 söndag 18.00
Samtalskväll i Missionskyrkan, Bergshamra. Tema "konsten att åldras".

24 söndag 11.00

Gudstjänst med Emmalill Hector. Musik av City Brass från Stockholm. Kyrkkaffe.

31 söndag 11.000

Gudstjänst i Missionskyrkan.